... ...

TRANSLATE SITE

O RFID

Radio-frequency identification (RFID) is the use of a wireless non-contact system that uses radio-frequency electromagnetic fields to transfer data from a tag attached to an object, for the purposes of automatic identification and tracking. Some tags require no battery and are powered by the electromagnetic fields used to read them. Others use a local power source and emit radio waves (electromagnetic radiation at radio frequencies). The tag contains electronically stored information which can be read from up to several meters (yards) away. Unlike a bar code, the tag does not need to be within line of sight of the reader and may be embedded in the tracked object.

RFID (ang. Radio-frequency identification) – technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technologia umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.

 

Rfid in Sports

 

 

 

RFID for timing races began in the early 1990s with pigeon racing, introduced by the company Deister Electronics in Germany. RFID can provide race start and end timings for individuals in large races where it is impossible to get accurate stopwatch readings for every entrant.
In the race, the racers wear tags that are read by antennae placed alongside the track or on mats across the track. UHF tags provide accurate readings with specially designed antennas. Rush error, lap count errors and accidents at start time are avoided since anyone can start and finish any time without being in a batch mode.
Passive and active RFID systems are used in off-road events such as Orienteering, Enduro and Hare and Hounds racing. Riders have a transponder on their person, normally on their arm. When they complete a lap they swipe or touch the receiver which is connected to a computer and log their lap time.

 

 

RFID w sporcie zaistniał we wczesnych latach 1990 w wyścigach gołębi, wprowadzony przez firmę Deister Electronics w Niemczech. RFID może dostarczyć czasy rozpoczęcia i zakończenia wyścigu dla dużej ilości startującychs, gdzie było by niemożliwe, aby uzyskać dokładny odczyt stopera dla każdego uczestnika.
W wyścigu, zawodnicy noszą chipy, które są odczytywane przez anteny umieszczone wzdłuż toru lub na matach, bramkach pomiarowych na całym torze. Chipy UHF zapewniają dokładne odczyty ze specjalnie zaprojektowanych anten. Błędy falstartu i dużej stawki w sektorze starowym można uniknąć ponieważ każdy może rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie, nie będąc w trybie wsadowym.
Pasywne i aktywne systemy RFID wykorzystywane są w terenowych imprezach, takich jak biegi uliczne, kolarstwo, wyścigi psów. Zawodnicy mają chip w numerze lub na nodze(opaska).Wystarczy pojawić się w strefie działania anten i zostanie wychwycony czas.

 

 


Free joomla themes, forum web hosting.
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin